[Orientacja] [poprzednia stacja] [następna stacja]

Niedaleko od bezpośredniego centrum miasta, na przedłużeniu alte Potsdamer Straße, Weinbergsweg prowadzi, w sensie biblijnym, do cmentarza miejskiego, który służy jako miejsce pochówku od ponad 200 lat.

Na prawo od wejścia, jakby w zgodzie z krajobrazem za bramą, grupa płaskorzeźb skłania gościa do zatrzymania i refleksji.

Pruskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ufundowało te betonowe płaskorzeźby, zaprojektowane przez rzeźbiarza Joachima Karscha. To co widzimy, nie jest oczywiste. Oko próbuje zinterpretować 6 przedstawionych postaci, przesuwając się od strony lewej do prawej i z powrotem. Niektóre trwają, inne zmierzają w kierunku odkrytego nad nimi zjawiska, być może w kierunku światła. Pierwotnie czytelny, dziś wyblakły napis odnajdujemy we wnętrzu kościoła. Cement z tworzywa sztucznego nabiera znaczenia artystycznego, ponieważ jest jednym z niewielu zachowanych dzieł Karscha.

Cmentarz na Weinbergsweg, Foto: O. Semler 1914

Wejście na cmentarz otwiera drzwi do historii. W 1804 roku przywódcy kościelni, magistrat i obywatele miasta Teltow zdecydowali o założeniu nowego cmentarza, który miał w szczególności zaspokoić królewsko-pruskie wymagania w zakresie higieny i lokalizacji miejsc pochówku na obrzeżu miasta.

W następnym roku cmentarz przy Weinsbergsweg na południowym zachodzie od centrum miasta został założony i poświęcony. Zastąpił stary, zamknięty cmentarz przy kościele św. Andrzeja. Kościół został ponownie zniszczony przez pożar w mieście w 1801 roku, większość nagrobków została uszkodzona, cmentarz uległ dewastacji. Nie mógł już przyjmować nowych grobów.

Działka pod nowy cmentarz, do dziś oddzielona kamiennym murem polnym od drogi Weinbergsweg, została podarowana kościołowi przez dwóch rolników z Teltowa. Dano im za to przywilej zbierania zielonych odpadów i siana spomiędzy grobowców i użytkowania ich.

Cmentarz był kilkakrotnie rozbudowywany. Objął on także obszary miejskie. W 1867 roku budowano wielką salę na pogrzeby i uroczystości, która do dziś jest wykorzystywana jako biuro administracji cmentarza. W 1928 roku rada parafialna postanowiła zbudować nową, reprezentacyjną kaplicę. Architekt Winfried Wendland otrzymał zlecenie przejęcia kierownictwa w obszarach budowlanym i artystycznym.

Budowa została wykonana wyłącznie przez przy udziale firmy z Teltowa. Koszty budowy wyniosły 26 700 RM. Budowlę z cegły można było konsekrować 5 sierpnia 1934 roku.

Do kaplicy zbliżamy się od tylnej strony. Zaleca się okrążenie odnowionego w 2015 roku budynku od prawej strony, aby dotrzeć do głównego wejścia.