[Orientacja] [poprzednia stacja] [następna stacja]

Dla dzisiejszego obserwatora surowa kaplica cmentarna łączy w sobie cechy tradycjonalizmu i nowoczesności, co charakteryzuje znaczną część architektury z pierwszej połowy XX wieku. Kaplicę wzniesiono na podwyższonym gruncie, zapewniono efekt przestrzeni sakralnej, widoczny jest rozmach architektoniczny. Efekt i pierwotnie istniejąca przestrzeń wokół budynku zostały nieco utracone z powodu dzisiejszego okolenia drzewami i krzewami.

Budynek z czerwonej cegły ma formę prostokątnej, zorientowanej w kierunku północ-południe, budowli salowej poszerzonej poprzez nawę poprzeczną. Wieńczy go stromy dwuspadowym pokryty dachówką holenderką. Ambit, charakterystyczny dla zewnętrznego wyglądu kościoła, wsparty na drewnianych podporach, z płaskimi dachem pulpitowym, otacza salę kaplicy od wschodu, południa i zachodu, i otwiera się tylko przed płaskołukowym portalem głównym.

Prosty metalowy krzyż na południowym wierzchołku wskazuje na chrześcijański charakter budowli. Prosty dom pogrzebowy od początku był też miejscem o chrześcijańskim charakterze. Architekt Winfried Wendland (1903–1968) pragnął oddać nie tylko powagę śmierci, ale także, i to w znacznie większym stopniu, zwycięską świadomość zmartwychwstania.

Wejście do wnętrza kaplicy zaskakuje niespodziewanie przestronnym efektem. Większe i mniejsze okrągłe okna oraz zgrupowane, małe prostokątne okna oświetlają części budynku. Posadzkę wyłożono płytami z wapienia z Solnhofen. Konstrukcja dachu o wysokości 12 m z podporami, szczypcami, kalenicą i płatwiami środkowymi jest wyraźnie wsparta na konsolach ceglanych.

Na podwyższeniu stoi ołtarz wykonany z tufu. Duży mozaikowy krzyż, otoczony słowami Chrystusa, dominuje północną ścianę za ołtarzem. Drewniane schody prowadzą do drewnianej empory. Ciemne drewno kontrastuje z jasnym, szorstkim tynkiem. Ławy umieszczono w miejscu poprzednich, niezachowanych pojedynczych siedzeń.

Jeszcze więcej warstw czasu najnowszej niemieckiej historii uwidacznia się naprzeciwko głównego portalu kaplicy. Tutaj po II Wojnie Światowej wzniesiono pomnik mający godnie upamiętnić szturm na Berlin i poległych żołnierzy Armii Czerwonej.