[Orientacja] [poprzednia stacja] [następna stacja]

Gdzie dzieci szyprów żeglugi śródlądowej chodzą do szkoły?

Barki śródlądowe są często obsługiwane jako firmy rodzinne. Gdy dzieci są jeszcze małe, podróżują z rodzicami na statku. Ale gdy osiągają wiek szkolny, potrzebują stałego miejsca, w którym mogą mieszkać i chodzić do szkoły. W pobliżu kanału Teltow, przy ulicy Boberstrasse 1, jeden z pierwszych domów dla dzieci szyprów został otwarty w 1907 roku przez Berlińskie Ewangelickie Towarzystwo Opieki nad Szyprami. Dom był początkowo zamieszkiwany przez 35 dzieci, które chodziły do okolicznych szkół.

Spośród około tuzina domów dla dzieci szyprów w Niemczech, trzy z nich nadal działają w Würzburgu, Salem-Köslin i Mannheimie.

Dom dla dzieci szyprów w Teltowie również nie utrzymał się długo. W latach 1926/27 budynek został przekształcony w dom opieki. Po wstawieniu ścian i sufitów powstało dwanaście jednoosobowych pokoi z ogrzewaniem ciepłą wodą, oświetleniem elektrycznym, kuchenką gazową i połączeniem radiowym.

Dom starców został także wyposażony w nowoczesne łazienki, wspólną kuchnię i dwa mieszkania dla opiekunki powiatowej i małżeństwa prowadzącego dom. W czerwcu 1928 roku do domu mogli wprowadzić się podopieczni. W regulaminie czytamy między innymi:

Każda osoba przyjęta lub przebywająca w domu spokojnej starości powinna zawsze mieć świadomość, że dom ten ma oferować jego mieszkańcom spokojną i satysfakcjonującą jesień życia. […] O przyjęciu do domu decyduje magistrat po wysłuchaniu opinii komitetu ds. opieki społecznej. Mieszkańcy Teltowa obu płci są przyjmowani tylko wtedy, gdy nie wymagają stałego nadzoru i opieki”.

Grupa projektowa JOB – Jugend – Orientierung – Beruf (Młodzież – Orientacja – Zawód), którą założono po upadku muru berlińskiego, postanowiła wykorzystać przeznaczony do wyburzenia dom dla dzieci szyprów w Teltowie jako nowe centrum młodzieżowe.

Właściciele domu dzieci szyprów podarowali nieruchomość miastu Teltow i przejęli koszty remontu i przebudowy domu o konstrukcji szachulcowej, który w międzyczasie trafił na listę zabytków. W styczniu 1995 roku JOB e.V. oficjalnie otworzyło nowy dom młodzieżowy.