[Orientacja] [poprzednia stacja] [następna stacja]

Kto na stare miasto przybywa ze wschodu, ten wkrótce dotrze na trójkątny plac, którego bok zdobi rzeźba kozy z brązu. Została ona tu umieszczona, ponieważ mieszkańcy Teltowa czule nazywali to miejsce „Zickplatz” (kozi miejsce). Geneza tej nazwy nie jest znana. Jednym z wyjaśnień może być żartobliwe nawiązanie do wydarzenia, które miało tu miejsce raz w roku w czwartek przed dniem św. Michała (29 września): targ bydła!

Na środku placu znajduje się również pomnik upamiętniający wojnę. Zaprojektowany przez rzeźbiarza z Teltowa, Augusta Mattauscha, został wzniesiony 18 października 1913 roku z okazji stulecia Bitwy Narodów, która swój koniec miała pod Großbeeren. Na fundamencie z głazów pochodzących z Marchii Brandenburskiej spoczywa kamień pamiątkowy, specjalnie w tym celu sprowadzony z Harzu, zwieńczony greckim hełmem!

Pomnik wojenny na Zickenplatz, kolekcja: Heimatverein

Na pomniku upamiętniającym wojnę Mattausch umieścił żelazny krzyż, który w 1813 roku król Fryderyk Wilhelma III ustanowił najwyższym pruskim odznaczeniem wojennym dla wszystkich stopni służbowych. Poniżej znajduje się brązowa tablica, na której wymieniono nazwiska pochodzących z Teltowa żołnierzy poległych podczas wojen wyzwoleńczych w latach 1813-1815 – wojny niemiecko-duńskiej z 1864 roku, wojny niemiecko-austriackiej 1866 roku i wojny francusko-niemieckiej z lat 1870/71.

Napis brzmi: „Dla poległych ku upamiętnieniu, dla żyjących ku przypomnieniu, dla nadchodzących pokoleń do naśladowania”. Postawienie pomnika wojennego poprzedzały różne inicjatywy Stowarzyszenia Wojennego Teltowa, które organizowało również zbiórki finansowe.

Cokół pomnika zdobi okrągła tarcza z głową meduzy. Ten znaczący symbol Ateny, greckiej bogini wojny i mądrości, ma wskazywać na miłość do ojczyzny oraz walkę o obronę jej i wolności przed Napoleonem. Pierwotnie za tarczą krzyżowały się miecz i włócznia. Padły one jednak ofiarą działań wojennych.