[Orientacja] [poprzednia stacja] [następna stacja]

W maju 2019 r. zainaugurowano przystań Marina Teltow. Jednak już w pierwszej połowie XX wieku Teltow było miastem portowym. Wraz z uruchomieniem Kanału Teltow w 1906 r. na końcu Badstraße, zaledwie kilka metrów na wschód od tego miejsca, zbudowano port publiczny Teltow, którego istnienie w ciągu następnych 40 lat wspierało, jeśli nie umożliwiało, osadnictwa przemysłowego w regionie.

Początkowo port działał przez trzy lata bez połączenia kolejowego, ale już w 1909 r. kolej przemysłowa Teltow połączyła port z oddalonym o 3 km dworcem kolejowym Teltow, dziś funkcjonującym jako dworzec regionalny Teltow.

Stary port w Teltow, Foto: O. Semler, 1914

Na potrzeby fabryk przeładowywano materiały budowlane, węgiel i surowce. Intensywne wykorzystywanie portu spowodowało konieczność jego przebudowy i odnowienia obiektów do 1928 r., a w uzupełnieniu do istniejących dźwigów parowych zainstalowano elektryczny obrotowy dźwig chwytakowy.

Jeszcze do drugiej wojny światowej barki były holowane przez elektryczne lokomotywy holownicze. Związane z wojną uszkodzenia mostów, torów holowniczych i sieci trakcyjnych były jednak tak duże, że nie odbudowywano ich po wojnie, lecz stopniowo likwidowano.

Jeśli interesują Cię pozostałości starego portu, znaleźć możesz dwa kozły oporowe o wysokości około 60 cm znajdujące się pośród roślinności na wschód od Badstraße, kilka metrów od brzegu kanału. Stanowiły one oznaczenie końca toru dźwigowego w kierunku zachodnim. Około 40 metrów na wschód od tego miejsca widać betonowy fundament toru dźwigowego, kolejny kozioł oporowy i pozostałości szyn kolei przemysłowej. Krawężniki, brukowane drogi i kikuty pozostałe po masztach holowniczych przypominają czasy, kiedy miejscowość Teltow miała własny port z połączeniem kolejowym.